Udržateľnosť v cestovnom ruchu

Letecká doprava síce dostáva najviac nenávisti, avšak v skutočnosti produkuje len necelé 2 percentá emisií skleníkových plynov. Aj keď ide o malý podiel, je to totiž jeden z najrýchlejšie rastúcich tvorcov emisií. Za posledných 20 rokov vzrástli emisie z leteckej dopravy o takmer 130 percent v porovnaní napríklad s cestnou, ktorej produkcia emisií sa zvýšila o necelých 20 percent.

Lídrom v udržateľnosti leteckej prepravy je Európa a európske letecké spoločnosti - napríklad KLM Royal Dutch Airlines, Lufthansa Group, British Airways, pričom zo zvyšku sveta sú to najmä Emirates, American Airlines, Alaska Airlines, Cathay Pacific, Etihad a mnohí iní. Dopravcovia stavajú na viacerých pilieroch, ktorými je možné znížiť emisie vypúšťané do ovzdušia a využívanie obnoviteľných zdrojov. 

V prvom rade sú to technologické inovácie. Tak ako platí aj napríklad v automobilovom priemysle, novšie typy lietadiel majú nižšiu spotrebu paliva, nižšiu hlučnosť a samozrejme nižšie emisie. Šetrnejšími sú napríklad Boeing 737 MAX alebo Airbus A320 NEO. Jedným z najšetrnejších je Boeing 787 Dreamliner, ktorý sa využíva práve na diaľkových letoch - v porovnaní s inými lietadlami podobnej veľkosti ušetrí Dreamliner až 20 percent paliva. Väčšiu efektivitu zaručujú nové motory, ľahké kompozitné materiály aj moderná aerodynamika. Jednou z unikátnych vecí na tomto modeli lietadla je tiež koniec krídla, ktorý je navrhnutý tak, aby mohlo lietadlo efektívnejšie využívať palivo a tiež mu umožnilo lepšie stúpanie - toto je pritom prvý raz, čo je podobná vec predstavená v komerčných službách. 

Pri výrobe nových lietadiel je taktiež dbané na využívanie obnoviteľných materiálov. Dôležitý je aj manažment a triedenie vyprodukovaného odpadu, ktorý vzniká z bežnej prevádzky lietadiel. Dopravcovia môžu prejsť na elektronické verzie časopisov a informačných materiálov na palube a môžu používať recyklovateľné obaly.

Spotreba paliva je jedným z faktorov, ktoré ovplyvňujú ekologickú stopu lietadiel. Ľahšie lietadlo na efektívnejšej a kratšej trase s vhodnou rýchlosťou letu znamená menej spotrebovaného paliva. Z pohľadu pasažiera je tiež možné prispieť k ľahšiemu (ekologickejšiemu) lietadlu - stačí cestovať tzv. “Light”, teda bez podpalubnej batožiny a ušetriť tým pár kilogramov v podpalubnom priestore.

Dôležitým ukazovateľom je aj množstvo vyprodukovaných emisií na pasažiera na kilometer cesty. V praxi to znamená, že čím vypredanejšie lietadlo je, tým nižšie vyprodukované množstvo vychádza na jedného pasažiera. Cieľom pre letecké spoločnosti je obsadiť čo najviac miest v lietadle a zbytočne nelietať “prázdnymi lietadlami.” Nízkonákladovým dopravcom sa v marci roku 2023 podarilo stlačiť uhlíkovú stopu na úroveň porovnateľnú s cestou vlakom a dosiahli to práve vysokou obsadenosťou svojich lietadiel. Druhou stranou mince však je fakt, že nízkonákladovými dopravcami ľudia cestujú “aj keď nemusia” iba z dôvodu nízkej ceny letenky - funguje ako katalyzátor cestovania.

V súvislosti s narastajúcim záujmom o udržateľnosť vznikli aj viaceré iniciatívy a projekty v leteckej doprave, ktorých cieľom je motivovať dopravcov k znižovaniu vyprodukovaných emisií. S jednou takouto iniciatívou prišla aliancia leteckých dopravcov SkyTeam, ktorá vyhlásila už druhú takúto výzvu s názvom Sustainable Flight Challenge, ktorá má v roku 2023 byť rozšírená nielen na členov aliancie, ale aj na partnerských a “priateľských” dopravcov. V minulom ročníku dosiahli prostredníctvom tejto iniciatívy zníženie uhlíkovej intenzity (carbon intensity) o 15 percent. Bližšie informácie k tejto výzve a ako sa jej zúčastniť je možné nájsť na webe TU. Po ukončení a vyhodnotení výzvy si letecké spoločnosti navzájom zdieľali svoje “best practices” a iné znalosti, napr. o manažmente odpadu, najlepších vzdušných cestách a podobne.

Európska únia tiež v snahe znížiť emisie leteckej dopravy spoluprácu s Medzinárodnou organizáciou civilného letectva na implementácii opatrenia Corsia (Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation) - ten umožňuje aerolíniám vyrovnávať svoje emisie investovaním do ekologických projektov. Do programu sa Európska únia zapojila od januára 2021, teda od spustenia jeho dobrovoľnej fázy. Cieľom programu je stabilizovať emisie skleníkových plynov z leteckej dopravy. Pôvodnou dohodou bolo zastabilizovanie na úrovni z roku 2020, avšak výpočty emisií budú založené na výpočte počas jednotlivých rokov pilotnej fázy, teda 2021 až 2023. Na základe emisií budú následne vypočítané kompenzačné požiadavky, ktoré budú dôsledkom rátania emisií z troch rokov, pravdepodobne prísnejšie. 

Green fares - moderní dopravcovia, ktorí sa snažia zvýšiť udržateľnosť a znížiť ekologickú stopu svojich letov ponúkajú tzv. Green fares - alebo “zelené tarify”. Tieto tarify sú o niečo drahšie ako štandardné, ale ponúkajú klientom viaceré výhody. Pasažier, ktorý si kúpi letenku v tomto tarife, znižuje vyprodukovaný oxid uhličitý na svoju osobu tým, že podporí kúpu udržateľného ekologickejšieho paliva SAF (Sustainable aviation fuel), ktoré sa následne používa pri letoch. Pasažier dostane od dopravcu za odmenu lepšie podmienky pre prípadné zmeny svojej letenky, storná a iné benefity, ktoré sú v tarife zahrnuté. Tento typ paliva je aktuálne tak významne drahý, že dopravcovia si ho nemôžu dovoliť používať automaticky na všetkých letoch.

Najjednoduchšou možnosťou ekologickejšieho cestovania je vyberanie si priamych letov a lietať s čo najmenej prestupmi. Priame lety znižujú množstvo emisií, ktoré sú vypustené do ovzdušia, keďže práve pri vzlietaní ich je spálených úplne najviac. Tzv. eko-prepravcom je tak napríklad poľský dopravca LOT, ktorý na lety do Ameriky nasadzuje len Boeing 787 Dreamliner, a to bez prestupu.