Predpoklady pre vytvorenie ponuky

Ďalším dôležitým predpokladom pre vytvorenie dobrej ponuky je zručnosť samotného špecialistu. Tie sa rozdeľujú na: 

Letecké spoločnosti rozdeľujeme na: