Ako má vyzerať ponuka po obsahovej stránke?

Každá ponuka, ktorá je zaslaná klientovi ma mať svoju základnú formu, prezentáciu a vizuálnu harmóniu. Základom každej ponuky po obsahovej stránke je preto: 

Formálna stránka ponuky:

Písmo a font: 

Príklad:

example