Panel informacyjny Smartbus – tło i metodologia

Panel informacyjny Smartbus to interaktywny plakat i narzędzie online opracowane przez grupę roboczą projektu, mające na celu promowanie wiedzy na temat:

Panel informacyjny oferuje wizualizacje danych zgromadzonych podczas badań przeprowadzonych wśród podmiotów z sektora turystycznego (tj. przedsiębiorców zarządzających obiektami noclegowymi, lokalami gastronomicznymi, biurami podróży oraz organizacji zarządzających destynacjami) w takich krajach jak:

Ponadto pozwala na porównanie oczekiwań pracodawców wobec absolwentów z ich umiejętnościami, kompetencjami i wiedzą.

Uzyskane wyniki wskazują na potrzebę zmian w programach nauczania w celu lepszego przygotowania absolwentów do potrzeb rynku pracy. Z wyników mogą korzystać wszyscy zainteresowani, którzy chcą poprawić dopasowanie kompetencyjne absolwentów na rynku pracy.

Prezentowana wersja panelu informacyjnego jest wynikiem prac badawczych i konsultacji rozpoczętych w 2022 roku w ramach projektu Smart Business Skills of Tourism University Students Applicable on International Labour Market (SMARTBUS), numer 2021-1-SK01-KA220-HED -000023160 Programu Erasmus+ Unii Europejskiej.

Panel informacyjny składa się z dwóch głównych komponentów: treści i interfejsu. Treść to wszystkie dane, statystyki, wskaźniki i tekst, które są przechowywane w bazie danych projektu. Natomiast interfejs zawiera techniczne rozwiązania internetowe umożliwiające użytkownikom interaktywną wizualizację treści za pośrednictwem przeglądarki internetowej. Sieciowy interfejs użytkownika zawiera rozwiązania, które pozwalają przeglądać dane i porównywać wartości wskaźników w różnych krajach i rodzajach przedsiębiorstw turystycznych. Interaktywny panel informacyjny umożliwia wymianę danych pomiędzy krajami, uczelniami, firmami, studentami i wszystkimi zainteresowanymi.

Znaczenie i brak inteligentnych umiejętności biznesowych

Wyniki wskazują, że największe znaczenie dla przedsiębiorstw turystycznych mają umiejętności miękkie, kompetencje i wiedza (komunikacja, orientacja na klienta, proaktywne podejście do pracy), następnie twarde (umiejętność obsługi programów biurowych, umiejętność korzystania z różnych urządzeń, usług, marketingu internetowego) oraz umiejętności w zakresie zrównoważonego rozwoju (radzenie sobie z interakcjami gospodarz-gość, umiejętności związane ze świadomością lokalnych zwyczajów, umiejętność współpracy z lokalnymi producentami).

Pracodawcy wskazywali, że absolwentom najbardziej brakuje proaktywnego podejścia do pracy, kreatywnego rozwiązywania problemów, krytycznego myślenia i innowacyjności (umiejętności miękkie, kompetencje i wiedza), umiejętności analizowania big data, wdrażania robotyki, tworzenia treści i stosowania sprzętu cyfrowego (umiejętności twarde, kompetencje i wiedza) oraz umiejętność sporządzenia i wdrożenia misji, polityki i planu działania w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Wymagania i cechy

Zaobserwowano różnice w zależności od różnych krajów (Słowacja, Polska, Czechy i Węgry) oraz typów przedsiębiorstw (obiekty noclegowe, obiekty gastronomiczne, organizacje zarządzające destynacjami i biura podróży).

Według chmury słów najważniejszym wymogiem idealnego pracownika jest elastyczność, w dalszej kolejności komunikatywność, dodatkowo wielojęzyczność, pracowitość, zdolność uczenia się i zorientowanie na klienta.

Pracodawcy charakteryzują absolwenta uczelni jako osobę o wysokich wymaganiach, umiejącą współpracować z technologiami informacyjno-komunikacyjnymi, znającą język obcy, wykształconą zawodowo, ale żyjącą w świecie wirtualnym, niekomunikatywną i niezainteresowana wykonywaną pracą.