Samouczki wideo

Utwórz nową ofertę [studenci, przedsiębiorcy, publiczność] - link

Zarządzaj ofertami i projektami [nauczyciele, przedsiębiorcy] - link

Utwórz nową ofertę do przypisania studentom [nauczyciele] - link

Ewaluacja ofert AI [nauczyciele] - link