The Smartbus Dashboard - Pozadí a metodologie

Smartbus Dashboard je interaktivní plakát a online nástroj vyvinutý pracovní skupinou projektu s cílem propagovat:

Dashboard nabízí vizualizace relevantních dat shromážděných z turistických podniků (ubytovacích zařízení, stravovacích zařízení, organizací destinačního managementu a cestovních agentur) v:

Dále umožňuje porovnání očekávání zaměstnavatelů od absolventů na jejich dovednosti, kompetence a znalosti.

Získané výsledky naznačují potřebu změn v osnovách výuky, aby se absolventi lépe připravili na potřeby trhu práce. Všichni, kteří chtějí zlepšit uplatnitelnost absolventů na trhu práce, mohou využít výsledků.

Aktuální veřejná verze dashboardu je výsledkem vývoje, konzultačního procesu a průzkumu zahájených v roce 2022 v rámci projektu Smart Business Skills of Tourism University Students Applicable on International Labour Market (SMARTBUS), číslo 2021-1-SK01-KA220-HED-000023160 programu Erasmus+ Evropské unie.

Dashboard se skládá ze dvou hlavních komponent: obsahu a rozhraní. Obsahem jsou všechna data, statistiky, ukazatele a texty, které jsou uloženy v databázi projektu. Na rozdíl od rozhraní zahrnuje technická webová řešení, která umožňují uživatelům interaktivně vizualizovat obsah. Rozhraní je dvojí. Na jedné straně je webové uživatelské rozhraní přístupné prostřednictvím webového prohlížeče. Na druhé straně rozhraní obsahuje vizualizační řešení umožňující uživatelům prozkoumat data a porovnávat hodnoty ukazatelů napříč zeměmi a typy turistických podniků. Interaktivní dashboard umožňuje výměnu dat mezi zeměmi, univerzitami, firmami, studenty a všemi zájemci.

Důležitost a absence inteligentních obchodních dovedností

Výsledky naznačují, že pro podniky cestovního ruchu jsou nejdůležitější měkké dovednosti, kompetence a znalosti (komunikace, orientace na zákazníka, proaktivní přístup k práci), následované tvrdými dovednostmi (dovednosti v práci s kancelářským softwarem, schopnost používat různý hardware, služby, online marketing) a udržitelnými dovednostmi (zvládání interakcí mezi hosty a hostiteli a komunitami, dovednosti spojené s povědomím o místních zvycích, schopnost pracovat s místními producenty).

Zaměstnavatelé uvádějí, že absolventům nejvíce chybí proaktivní přístup k práci, kreativní řešení problémů, kritické myšlení a inovativnost (měkké dovednosti, kompetence a znalosti), analytika velkých dat, robotické inženýrství, tvorba obsahu a používání digitálního hardwaru (tvrdé dovednosti, kompetence a znalosti) a schopnost vytvářet a implementovat prohlášení, politiku a akční plán udržitelnosti.

Požadavky a vlastnosti

Jsou vypozorovány rozdíly mezi různými zeměmi (Slovensko, Polsko, Česká republika a Maďarsko) a typy podniků (ubytovací zařízení, stravovací zařízení, organizace pro řízení destinací a cestovní agentury).

Podle word cloudu je nejdůležitějším požadavkem na ideálního zaměstnance flexibilita, následovaná komunikativností. Dále by měl zaměstnanec být vícejazyčný, pracovitý, schopný se učit a orientovaný na zákazníka. Zaměstnavatelé charakterizují absolventa univerzity jako osobu s vysokými očekáváními, která umí pracovat s informačními a komunikačními technologiemi, ovládá cizí jazyk, je profesionálně vzdělaná, ale žije ve virtuálním světě, je nekomunikativní a bez zájmu.

Jsou vypozorovány rozdíly mezi různými zeměmi (Slovensko, Polsko, Česká republika a Maďarsko) a typy podniků (ubytovací zařízení, stravovací zařízení, organizace pro řízení destinací a cestovní agentury).